Thermografie inzake isolatie van huizen

Via een thermografische foto van je huis kun je snel die plekken vinden waar beter geïsoleerd kan worden.

Deze pagina is nog in bewerking